Osoby głuche lub niedosłyszące mogą skorzystać w MUZEUM  ZIEMI CHEŁMSKIEJ im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie z pomocy osoby przybranej.

 

Jak skorzystać z pomocy osoby przybranej?

Osobą przybraną może być osoba, która ukończyła 16 lat i potrafi się komunikować z osobami załatwiającą sprawę. Pomocy osoby przybranej w załatwieniu spraw nie trzeba wcześniej zgłaszać. Osoba przybrana nie musi przedstawiać dokumentów potwierdzających znajomość PJM, SJM ani SKOGN.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.