Nabór kandydatów

Na tej stronie znajdują się ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy w MUZEUM  ZIEMI CHEŁMSKIEJ im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie oraz o wynikach naboru.

Dział Sztuki Współczesnej i Galeria 72 Muzeum Ziemi Chełmskiej im. W. Ambroziewicza w Chełmie poszukuje pracownika

OPIS STANOWISKA:

  1. 1. Zadania główne

- gromadzenie muzealiów, w tym poszukiwanie darczyńców i sponsorów
- opracowywanie zbiorów zgodnie z wymogami obowiązującymi w muzealnictwie
- przygotowywanie wystaw czasowych organizowanych oraz współorganizowanych przez MZCh
- opracowywanie publikacji naukowych, popularnonaukowych oraz popularyzatorskich związanych z gromadzonymi przez dział zbiorami
- przygotowywanie wniosków o granty oraz dofinansowania na działalność merytoryczną
- nadzór nad procesem realizacji projektu
- opieka nad zbiorami

  1. 2. Zadania pomocnicze

- pełnienie dyżurów merytorycznych z obowiązkiem oprowadzania wycieczek po wystawach muzealnych
- przygotowanie i prowadzenie lekcji muzealnych i wykładów z historii sztuki
- współpraca z działami merytorycznymi w przygotowywaniu programów edukacyjnych

  1. 3. Zadania okresowe

- udział w komisjach inwentaryzacyjnych
- udział w wydarzeniach muzealnych

WYMAGANIA

- Wykształcenie wyższe – historia sztuki, muzealnictwo, ochrona dóbr kultury, kulturoznawstwo
- dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
- zainteresowanie pracą w muzeum wielodziałowym
- wysoka kultura osobista
- dyspozycyjność
- umiejętność pracy w zespole
- umiejętność współpracy
- umiejętność komunikacji interpersonalnej
- umiejętność łączenia pracy przy kilku projektach równocześnie
- znajomość przepisów prawa i procedur dotyczących działań instytucji kultury
- umiejętność obsługi programów komputerowych oraz sprzętów biurowych

OFERUJEMY

- umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
- możliwość poznania ciekawych osób z obszaru kultury, sztuki współczesnej
- udział w wydarzeniach kulturalnych
- dostęp do świadczeń socjalnych

Wymagane dokumenty:

  1. 1. Życiorys zawodowy
  2. 2. List motywacyjny
  3. 3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i doświadczenie zawodowe

Oświadczenie o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych, zawierających formułę o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie ul. Lubelska 55, 22–100 Chełm w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO”

Dokumenty prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 15 maja 2024 r., w tytule pisząc: „Nabór na stanowisko w Dziale Sztuki Współczesnej i Galerii 72”